• Kiipeilijä talvisella kalliolla.
  • Mies kahlaa yli joen.
  • Reppuselkäinen nainen auringossa metsässä.
  • Nainen meloo trukkilavasta tehdyllä lautalla.

Henkilöstön välisen yhteistyön sekä yhdessä työskentelyn parantamiseen ja testaamiseen kehitetty Rämekäpy virkistää mieltä ja tuo tuloksia. Se kasvattaa yhteishenkeä ja luo edellytykset uusiin kontakteihin henkilöstön sisällä. Luottamus muihin kasvaa, avun tarjoamisen ja pyytämisen merkitys konkretisoituu. Usmin erämaisemissa arjen roolit unohtuvat ja tasavertaisina kaikki tähtäävät yhteiseen päämäärään. Koulutuksen jälkeen tämä heijastuu myönteisellä tavalla työelämään.

Rämekäpy testaa tiimien yhteistyökykyä ja toimivuutta, yllättävissä tilanteissa. Nopea päätöksenteko ja johdonmukainen toiminta ovat valttia.

Maastorastista suoriutumisen jälkeen on aikaa nauttia luonnon äänistä ja valmistaa syötävää. Kävelyosuuksien välillä on mukava liotella jalkoja lammen viilentävässä vedessä, kunnes uusi osuus käynnistyy.

Yö tai yöt vietetään laavussa, kodassa tai toivomusten ja sään mukaan mukavammin erämajalla.

Maastorasteilla on tehtäviä, jotka vaativat ryhmän yhteistä panosta. Eri ryhmillä on lisäksi erilaisia varusteita, joten yhteistyötä ja apua vaaditaan ryhmien välillä. Ryhmien johtajat vaihtuvat etapilta toiselle siirryttäessä ja tilanteen mukaan. Irtautumiseen totutuista rooleista pyritään välittömästi ja mahdollisuus roolin vaihtoon on koko tapahtuman ajan. Tämä on hyvin opettavaista – koulutuksen aikana huomataan, kuinka suuri merkitys on yhteistyön laadulla.

Sekä ryhmä- että yksilöpalaute henkisistä ja fyysisistä voimavaroista sekä auttamishalukkuudesta helpottaa yritysten työryhmien kokoonpanon suunnittelussa. Jokaista osallistujaa koskien annetaan koulutuksen aikana kerätyistä tiedoista analysoitu, henkilökohtainen palaute.


Kesto

36–72 tuntia tai sopimuksen mukaan.

Hinnat

Sopimuksen mukaan.

Palvelut ja tuotteen muuntelu

Opaspalvelut, majoitus, muonitus, ohjelma, ohjaus ja koulutus. Tapahtumaan kuuluu järjestäjän vastuuvakuutus.